Stassi Apologizes to Katie and Kristen

Clip 0 of 0

Stassi Apologizes to Katie and Kristen

Stassi Schroeder apologizes for her birthday meltdown.